Bölcsődei jelentkezés 2019.

   

Tájékoztató a 2019/20-as nevelési évre történő bölcsődei jelentkezésről
Jelentkezés ideje:

2019. április 1-május 31. között keddi és csütörtöki napokon.

  

Keddenként: 14.00-17.00-ig

Csütörtökönként: 9.00-12.00-ig

Jelentkezés helye:

A család által választott bölcsődében.

Több bölcsőde megjelölése esetén elegendő egy helyen leadni a jelentkezési lapot.

Felvételek elbírálása: 2019. június 11-21.
Szülők kiértesítése: 2019. június 30.

      

A bölcsődei felvételi kérelemmel egyidejűleg benyújtandó/bemutatandó dokumentumok:

  

 • a kérelmező szülő/törvényes képviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek TAJ (hatósági igazolvány), és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • szülők/egy háztartásban élők utolsó tárgyhavi nettó jövedelemigazolása (munkabér, GYES, GYED, családi pótlék, gyermektartásdíj, egyéb jövedelem),
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat,
 • sajátos nevelési igényű/korai fejlesztést igénybe vevő gyermek esetében: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, vagy a Korai Fejlesztő Központ írásos véleménye,
 • abban az esetben, ha a gyermeknek ételallergiája vagy ételintoleranciája van: szakorvosi vélemény,
 • munkáltatói igazolás, vagy szándéknyilatkozat a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés), amely abban az esetben szükséges, ha a gyermek nappali felügyeletét korábban ellátó szülő munkába állása miatt kérik a bölcsődei felvételt,
 • munkanélküli esetében:
  • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról,
  • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata.

  

Nem magyar állampolgár szülő és/vagy gyermek esetében a fentieken túl szükséges dokumentumok:

  

 • a szülő és gyermek jogszerű tartózkodását igazoló dokumentum,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

  

Egyedülálló, különélő szülő esetén az egyedülállóság tényét a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás támasztja alá.

   

Jövedelmi adatok:

  

 • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott összeg,
 • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát együttesen kell figyelembe venni.

  

A bölcsődei beszoktatás megkezdése előtt kettő héttel:  

   

 • munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről,
 • gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és a környezete fertőzésmentes,
 • a gyermek oltási könyve.

     

Tájékoztató kiadvány bölcsődéinkről: Bölcsődei Lépegető

     

Bővebb információt a jelentkezésről az alábbi linken olvashatnak: Bölcsődei jelentkezés

   

A kapcsolódó formanyomtatványok (jelentkezési lap, munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás) letölthető formátumban a Dokumentumok menüponton belül találhatóak meg.

    

   

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA