Bölcsődei jelentkezés 2020. - VÁLTOZÁS!

  

    

   

A bölcsődei felvételi kérelemmel egyidejűleg benyújtandó/bemutatandó dokumentumok:

    

 • a kérelmező szülő/törvényes képviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek TAJ (hatósági igazolvány), és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • szülők/egy háztartásban élők utolsó tárgyhavi nettó jövedelemigazolása (munkabér, GYES, GYED, családi pótlék, gyermektartásdíj, egyéb jövedelem),
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat,
 • sajátos nevelési igényű/korai fejlesztést igénybe vevő gyermek esetében: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, vagy a Korai Fejlesztő Központ írásos véleménye,
 • abban az esetben, ha a gyermeknek ételallergiája vagy ételintoleranciája van: szakorvosi vélemény,
 • munkáltatói igazolás, vagy szándéknyilatkozat a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés), amely abban az esetben szükséges, ha a gyermek nappali felügyeletét korábban ellátó szülő munkába állása miatt kérik a bölcsődei felvételt,
 • munkanélküli esetében:
  • álláskeresési ellátásban részesülő esetén a megállapító határozat másolata és postaszelvény/bankszámla értesítő az utolsó havi kifizetett ellátásról,
  • jövedelem nélküli munkanélküli esetén a munkanélküli személy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata.

  

Nem magyar állampolgár szülő és/vagy gyermek esetében a fentieken túl szükséges dokumentumok:

  

 • a szülő és gyermek jogszerű tartózkodását igazoló dokumentum,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

  

Egyedülálló, különélő szülő esetén az egyedülállóság tényét a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás támasztja alá.

  

Jövedelmi adatok:

  

 • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott összeg,
 • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát együttesen kell figyelembe venni.

   

  A jelentkezési lapot, illetve a jövedelemigazolás és munkáltatói igazolás formanyomtatványokat a linkre kattintva találják: Formanyomtatványok

    

  Bővebb információ a jelentkezésről: Bölcsődei jelentkezés

    

  Nyílt napok időpontjai: Nyílt napok 2020.

      

       

  © 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA