Ismertető

   

   

A BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA

   

Bölcsődénk Lágymányoson, a Petőfi-híd és a Rákóczi-híd közelében található, csendes lakótelepi környezetben, autóval és tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.

   

A bölcsőde fő vonzás- és szolgáltatási körzete XI. kerület Lágymányos, de a kerület és Pest megye minden részéből fogadjuk az érkező kisgyermekes családokat.

   

Intézményünk 76 férőhellyel működik, bölcsődének tervezett épületben, mely három nevelési-gondozási egységből áll, egységenként 2 csoportszobával és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, bejárattal, valamint udvarral. Csoportszobáink alapterülete 40 m2, ami 12-14 kisgyermek nevelését teszi lehetővé. Déli fekvése világos, napfényes környezetet biztosít. A szobák berendezése gyermekközpontú, hangulatos, otthonos, esztétikus. A játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően vannak összeválogatva. A fürdőszobák közvetlenül kapcsolódnak a csoportszobákhoz, minden használati eszköz – pl. mosdó, törölközőtartó, tükör stb.– a gyermekek önállóságra nevelését segíti. A gyermeköltözőkben barátságos környezet fogadja a bölcsődébe érkező és távozó kisgyermekeket és szüleiket. Minden gyermek számára jellel ellátott szekrény biztosított a ruhák és egyéb használati eszközök tárolására.

    

A bölcsőde egységenként külön udvarrésszel rendelkezik a szabadban történő mozgás és játéklehetőség biztosításához. Az udvaron füves, gumitéglás, járóköves részek találhatók mozgásfejlesztő eszközökkel – pl. csúszdák, libikókák stb. – homokozóval.

   

A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít. Az étkezést az intézmény – az intézményt fenntartó Önkormányzat által kötött ellátási szerződés keretében – vállalkozó által üzemeltetett konyháról bíztosítja.

   

Szakmai szempontból kialakított rendszer szerint biztosítjuk, hogy minden csoport 6-7 gyermekének legyen egy „saját kisgyermeknevelője”. Az egy csoportban dolgozóknál alapvető szempont, hogy ugyanaz a kisgyermeknevelő pár vigye végig a gyermekeket a bölcsődébe kerülésétől az óvodába való átmenetig. A bölcsőde teljes nyitva tartása alatt a gyermekekkel kisgyermeknevelő foglalkozik, ezt rugalmas munkakezdéssel oldjuk meg. Szakdolgozóink szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkeznek. A kisgyermeknevelők munkáját minden egységben egy bölcsődei dajka segíti, aki gyermekfelügyeleti, kisegítői, higiéniai és egyéb feladatokat lát el.

   

Bölcsődénkben heti rendszerességgel bölcsődeorvos kíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges szomatikus fejlődését.

   

  

SZAKMAI PROGRAMUNK

  

Bölcsődénk helyi nevelési-gondozási szakmai programja szerint működik, amit a „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” mint a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma figyelembevételével dolgoztunk ki.

  

Az alapprogramban megfogalmazott nevelési-gondozási alapelvek és feladatok szerint határozzuk meg bölcsődénkben a napi nevelési-gondozási tevékenységet.

  

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek megfelelő fejlődését.

  

Kiemelten kezeljük:

  • a kölcsönös tájékoztatást
  • a korrekt partneri együttműködést
  • tapintatos kommunikációt.

A gyermek bölcsődébe kerülése komoly megterhelést okoz a család, de különösen a gyermek számára. A szülővel történő fokozatos beszoktatás során a kisgyermeknevelő nemcsak a gyermekeket, de a szülőt is átsegíti a krízisen. Minden gyermek számára megterhelő a bölcsődei élethez való alkalmazkodás, az anyától való elválás. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a gyermeknek megkönnyítve az alkalmazkodást. A 2-3 hétig tartó folyamat alatt a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át az anyától a gondozási műveleteket. Ellesi, és úgy végzi, ahogy az anya, ezáltal csökkenti a változásokat a gyermek életében.

  

Bölcsődénkben törekszünk a gyermekek napirendjének jól szervezett, folyamatos és rugalmas kialakítására, mely figyelembe veszi a gyermekek igényeit, szükségleteit, ezáltal megteremtve a nyugodt, folyamatos nevelés, gondozás feltételeit, annak megvalósítását, így biztosítva számukra a biztonságot, kiszámíthatóságot, aktivitást és az önállósodás lehetőségét.

   

  

A környezettel, természettel való ismerkedés programunk fontos részét képezi. Fontosnak tartjuk a környezettudatos életmód kialakítását. A kisgyermekek bölcsődei életének mindennapjaiba beágyazva a nevelés és gondozás, a bölcsődei élet minden mozzanata egyben a gyermekek környezeti nevelését is szolgálja.

   

A gyermeket körülvevő tárgyi és személyi feltételek igen meghatározóak. Nevelési feladatainkban mindenütt jelen van, megfogalmazódik a környezeti nevelés (érzelmi-, értelmi nevelés, egészséges életmód kialakítása, szocializáció).

  

A gyermekek természetes egységben ismerkednek a világgal. Feladatunk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk számukra a tapasztalatszerzésre. Figyelembe vesszük a gyermekek érdeklődését, életkori sajátosságait, a környezetünk által kínált lehetőségeket. Építeni kívánunk a család, a szülők segítő támogatására, hiszen a természetvédő, természetszerető ember személyiségjegyeinek kialakulása a családban kezdődik.

  

Közös programokat szervezünk, amelybe a szülők aktívan, tevékenyen bekapcsolódhatnak. Olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedésformákat szeretnénk kialakítani, melyek meghatározzák a természettel és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést. 2017 nyarán elkészült a mezítlábas kis szigetünk, ahol a gyermekek a szabadban tudnak ismerkedni különböző természetes anyagok jótékony hatásaival. Szigetünk közepén megismerhetik a virágok színeit, illatait, amelyeket meg is tapinthatnak.

  

  

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK, RENDEZVÉNYEK

 

A bölcsődénkben szervezett formában több alkalommal tervezünk nyílt napot. Ez általában egy-egy jeles naphoz kapcsolódik.

  • FARSANG: A gyermekek jelmezbe öltözve a kisgyermeknevelőkkel búcsúztatják el a telet, zenés, mozgásos mondókákkal, énekekkel.
  • ANYÁK NAPJA: A gyermekek az alkalomhoz illő mondókákkal, versekkel, dalokkal és egy szál virág átnyújtásával köszöntik az édesanyákat.
  • GYERMEKNAP: Ezen a napon a bölcsődések szülei betekintést nyerhetnek a bölcsődei napirendbe, játékba. Játékos mozgáskezdeményezést, szabad játékot láthatnak. A gyermekeikkel közös alkotótevékenységet (festés, gyurmázás, ragasztás) végezhetnek.
  • MIKULÁS: Családi délutánon Mikulás érkezik ajándékkal a csoportba, akit a gyermekek énekkel, mondókákkal, versekkel köszöntenek.
  • KARÁCSONY ELŐTTI KÉSZÜLŐDÉS: A szülők és a kisgyermeknevelők az ünnep előtt közösen karácsonyi díszeket készítenek előre megsütött mézeskalácsból.
  • Ezek a közös élmények, közvetlen beszélgetések sikerélményt adnak, megerősítik a kisgyermek-nevelő-gyermek és a szülő-bölcsőde kapcsolatát.
  • JELES NAPOK MEGÜNNEPLÉSE: A fák, a madarak, víz világnapja, a föld napja stb.

   

SZOLGÁLTATÁS

 

Bölcsődénk az alapellátás mellett családtámogató szolgáltatást, időszakos gyermekfelügyeletet szervez, mely szolgáltatás a bölcsődei nevelés– gondozás alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez igazodik. A kisgyermekét otthon nevelő, GYES-en, GYED-en lévő, alkalmi munkát vállaló, vagy tanulmányokat folytató édesanya elfoglaltsága idejére kérheti gyermeke időszakos ellátását. Ideális esetben a kisgyermeket fokozatosan szoktatjuk hozzá az új környezethez, csak így biztosítható számára a zökkenőmentes adaptáció. Ellátásuk ugyanazon szabályok szerint történik, mint beíratott társaiké. Törekszünk a tárgyi környezet és a személyi állandóság megvalósítására. Saját kisgyermeknevelő foglalkozik a gyermekkel. állandó saját helye és jele van a csoportban.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA