Ismertető

  

  

A BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA

  

Az Újbudai Bóbita Bölcsőde Albertfalván található és már az 1979-es átadásakor is a kisgyermekek és a családok igényeinek kielégítése köré szerveződött.

  

A bölcsőde és környezete azóta számos változáson ment keresztül, nagymértékben fejlődött és a mai kornak megfelelő ellátási színvonalat és lakókörnyezetet prezentál. A bölcsőde környékén megtalálhatóak a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások. Közelben vannak a bevásárlóközpontok, az óvodák, az iskolák, a kellemes parkok és a játszóterek is. Korszerű helyben az egészségügyi ellátás, valamint elérhető távolságban a gyermek szakrendelő is. A bölcsőde ellátási területét a kellemes kertvárosi környezet és a modern lakótelepi építmények határolják, a mindinkább megjelenő újépítésű lakóparkokkal egyetemben. A tömegközlekedés kiszámítható, a bölcsőde megközelítése pedig gépjárművel is könnyű, közvetlen környezetünkben, mindig van szabad parkolóhely, mely ingyenes.

  

Az Újbudai Bóbita Bölcsőde 2014-ben átfogó fejlesztésen esett át, mely magában foglalta a modern követelményeknek megfelelő játszókert kialakítását is. A fejlesztés, illetve a modernizáció folyamatos, beleértve a gyermekkel kapcsolatos tárgyi környezetet, és a szerkezeti újításokat és felújításokat is. A bölcsőde folyamatosan fejlődik és igyekszik megfelelni a kor kihívásainak, mind szakmailag, mind a környezet szempontjából is.

   

    

Amit állandónak jellemezhetünk az a szakmai felkészültség, amit igyekszünk a kor kihívásainak megfelelően koordinálni, mind a gyermekek, mind a szülők legnagyobb elvárásai szerint. Ennek érdekében szorosan igyekszünk együttműködni a társintézményekkel és a fenntartóval is, akikkel a kölcsönösen kialakított munkakapcsolat és az eddig elért eredmények, pozitív megerősítést szolgáltatnak a szülőknek és remélhetőleg biztosítják a jövőbeni együttműködést a családokkal.

  

Az Újbudai Bóbita Bölcsődében jelenleg 6 csoportban 160 férőhelyen tudjuk fogadni a gyermekeket. A szélesebb és konkrétabb igények esetén sajátos nevelési igényű gyermeket is tudunk fogadni. Ez igen nagy segítség a családoknak, és egyben a felzárkózást és az esélyegyenlőség megvalósulását is szolgálják. Büszkék vagyunk sószobánkra és a tornaszobánkra is, melyek az egészségmegőrzés mellett a gyermekek fejlődését is szolgálják.

    

Bölcsődénk célja, hogy a reánk bízott kisgyermekek testi, lelki és szociális szükségleteit, a lehető legmagasabb színvonalon kielégítsük és megvalósítsuk. Eközben igyekszünk, a mindennapi nyugalom megadása mellett, arra is, hogy segítséget és mintát nyújtsunk a mindennapi helyes és jó szokások kialakításához. Ennek eléréshez fontosnak tartjuk az egyéni bánásmódot, a fokozatosságot és az önállóság támogatását is. A játék mint örömforrás a fejlődés egyik alapköve, ezért a bölcsőde napirendjét is úgy alkottuk meg, hogy erre jusson a legtöbb idő és ez legyen a leghangsúlyosabb a gyermekek bölcsődei életében. A kisgyermeknevelők saját kezűleg is készítenek játékokat, ahol előtérbe kerül az újrahasznosítás is.

  

    

Fontos szempontot képvisel a gyermekek életkori sajátossága és a szülővel való közös munka, így a beszoktatás is. A szülőkkel való napi kapcsolat kiemelten fontos számunkra, mely nem csak a mi munkánkat könnyíti meg, hanem kiemelten fontos a gyermek fejlődése szempontjából. Ennek érdekében igyekszünk minél szorosabb kommunikációt és kapcsolatot tartani és fenntartani a gyermekek családjaival. A rendszeresen megtartott szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések, melyek pszichológus segítsége mellett is történhetnek, a bölcsődei élet alaposabb megismerése mellett, segítenek a szülői kompetencia elsajátításában és az egyedi családi igények tiszteletben tartásában és elfogadásában is.

  

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek integrálására és gondozására egyaránt. Mindezek előremozdítása érdekében kiemelt fontossággal kezeljük a környezettudatos nevelés megvalósítását is. Feladataink közé tartozik, hogy a kisgyermekeket megismertessük az őket körülvevő környezettel, valamint a szelektív hulladékgyűjtés alapjaival. Ez nem csak formálja és építi a gyermekek jellemét, fejleszti készségeiket, hanem felkészíti őket az előttük álló életre is. A program nagy sikernek örvend a benne részt vevő szülők körében is, hiszen jobban megismerik egymást és közösségépítő erőt is teremt, mely mindannyiunk előnyére válik.

   

Bölcsődénk munkája a gyermekek és a családok köré szerveződik, így kiemelten fontos számunkra, hogy a kisgyermekellátás minden szintjén, olyan ellátást tudjunk nyújtani, ami mindenki számára a legtöbbet tudja adni. Ennek érdekében a bölcsőde vezetése, a kisgyermeknevelők, a bölcsődei dajkák, a technikai dolgozók, valamennyien azon munkálkodnak, hogy a gyermekek a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek. Ennek érdekében kiemelten fontosnak tartjuk, mind a belső, mind a külső szakmai továbbképzéseket, támogatjuk a továbbtanulást és mindazon tudás, valamit értékek elsajátítását, melyet korunk megkíván tőlünk, de nem vagyunk kevésbé bátrak elsajátítani a korszerű technikákat, fogalmakat és elveket sem.

   

A nevelési év folyamán folyamatosan szervezünk közös programokat, melyekre szeretettel várjuk a családokat. Az egészséges életmód és étkezés kialakítása, kiemelten fontos számunkra, ezért több programunk e köré szerveződik. Kiskertet alakítottunk ki, amit folyamatosan fejlesztünk a nevelőkkel és a szülők segítségével. Rövid távú terveink közé tartozik egy szabadidős kert kialakítása is. Hagyománnyá vált bölcsődénkben a sportdélután, ételbemutató valamint kerti programok megvalósítása. Hagyományteremtő ünnepünk az Állat –és Növényszeret Napja, melyet évek óta együtt ünneplünk a gyermekekkel és családjaikkal.

   

Az Újbudán élő családok igényihez alkalmazkodva 2018 szeptemberétől új szolgáltatást vezettünk be bölcsődénkben. Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásokkal várjuk a szülőket és gyermekeiket.

  

Szolgáltatásunk célja: rugalmas napközbeni ellátást nyújtani azoknak a családoknak, akik nem szeretnének heti öt napot közösségbe járni, vagy együtt szeretnének pár órát tölteni a gyermekekkel egy jól felszerelt játszóházban, egy aktív elfoglaltságot kínáló csapattal.

  

Játszóházas napokon (hétfő, péntek) szülők, nagyszülők számára lehetőség nyílik pár órás közös játékra. Kollégáink sokszínű elfoglaltságot kínálnak, melyek kapcsolódnak az évszakokhoz, ünnepeinkhez vagy felhívják a figyelmet a jeles napokra, valamint a környezettudatos életmódra is.

  

Az időszakos felügyelet igénybevétele esetén, az elhelyezés előtt szülővel történő fokozatos beszoktatással könnyítjük meg a gyermekek közösségbe való beilleszkedését. Időszakos felügyeletet kedd, szerda, csütörtöki napokon lehet igénybe venni. Mind a két szolgáltatás igénybevételekor ebédet is rendelhetnek gyermekeiknek.

  

A szolgáltatás díjai:

  

Játszóház: 2000 forint/ nap

   

Időszakos gyermekfelügyelet: 500 forint/ megkezdett óra

      

  

  

Szeretettel várunk minden szülőt, aki bölcsődénk iránt érdeklődik!

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA