Munkatársak

   

Intézményvezető: Unger Katalin

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.

Telefonszám: +36 30 999 2813

E-mail: unger.katalin@ubi.ujbudabolcsode.hu

   

         

SZAKEMBEREK, AKIK A NEVELŐ-GONDOZÓ MUNKÁT SEGÍTIK

SZAKTANÁCSADÓ

Lukács Miklósné

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.

Telefonszám: +36 30 999 2688

E-mail: lukacsmarian@gmail.com

   

A szaktanácsadó munkája

  

A szaktanácsadó a tagbölcsődéket rendszeresen látogatja, szakmai segítséget nyújt a zavartalan kisgyermekellátás megszervezése, és a kisgyermekek optimális testi, lelki és szociális fejlődésének érdekében.

   

A látogatások a nevelési év folyamán meghatározott időpontokban történnek a bölcsődékben.

  

A szaktanácsadó a megfigyelések után konzultációkat biztosít, nyomon követi a gyermekek beilleszkedését és fejlődését, a szakmai folyamatokat, munkaszervezést. A látogatások tapasztalatai és a konzultációk ismeretei alapján hatékony segítséget nyújt a bölcsődék eredményes és színvonalas szakmai működésében. Feladata a bölcsődékbe kerülő új dolgozók és gyakornokok betanításának segítése, hogy képesek legyenek a kisgyermeknevelői feladatok helyi igények szerinti ellátására.

  

Mivel több kerületi bölcsődénkben folyik kisgyermeknevelő tanulók gyakorlati oktatása, a szaktanácsadó az egyetemekkel és szakképző intézményekkel szorosan együttműködik, segíti, hogy a gyakorlaton lévő hallgatók jól beilleszkedjenek a bölcsőde életébe, a gyermekekkel szeretetteljes kapcsolatot alakítsanak ki, megfelelő szakmai gyakorlatot szerezzenek, és eredményes záróvizsgát tegyenek.

   

GYÓGYPEDAGÓGUS

Pohl Gabriella

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.

Telefon: +36 70 319-3596

E-mail: koraifejlesztes11@gmail.com

  

A bölcsődéinkben nevelt-gondozott sajátos nevelési igényű gyermekek komplex korai fejlesztését a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kerületi tagintézményének szakemberei végzik a törvényben meghatározott óraszámokban.

   

A gyógypedagógus munkája

  

A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő tevékenységét a gyerekek számára legideálisabb módon beilleszti a bölcsődék, és főleg a gyerekek napirendjébe, a mindennapokba. A kisgyermeknevelők jelzései és a saját, a bölcsődei csoportokban történő rendszeres megfigyelései alapján észreveszi, kiszűri a kisebb-nagyobb fejlődésbeli lemaradásokat, a másságot. Az esetek nagy részében apróbb gondokról van szó, melyek orvoslásához nincs szükség szakértői vizsgálatra, elég a fokozott odafigyelés, gyakorlás, nyomon követés.

    

Legfontosabb és első teendő ilyen esetekben a szülők tájékoztatása, rendszeres konzultáció, megtalálni azt a család és a kisgyermek számára legideálisabb fejlesztési formát, amely az adott probléma megoldására a leghatékonyabb. Komolyabb probléma esetén a szülők tájékoztatása a lehetőségeikről, jogszabályokról, teendőkről (szakértői vizsgálatok, fejlesztések, óvoda-kereséssel kapcsolatos gondok).

    

A gyógypedagógus rendszeres konzultációval, tanácsadással segíti az elfogadást. A sajátos nevelési igényű gyerekeket a kerületben négy részlegesen integráló csoportban fogadjuk, csökkentett gyermeklétszámmal. Itt tapasztalt kisgyermeknevelőkkel, speciális eszközökkel lett kialakítva a lehető legideálisabb környezet számukra, mely kiegészül a bölcsődei pszichológus és gyógypedagógus rendszeres ottlétével, támogató-segítő munkájával. A közös munka eredménye, hogy sajátos nevelési igényű gyermekeink a nevelési év végére elérik kortársaik fejlődési szintjét, s valamikor 3-4 éves koruk körül bekapcsolódhatnak az óvodai nevelésbe.

   

PSZICHOLÓGUS

Orbán Dóra

E-mail: orbandora2003@gmail.com

    

A pszichológus munkája

  

A bölcsődében dolgozó pszichológus feladata a bölcsődébe járó kisgyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, adott esetben a gyermek fejlődésének konkrét támogatása.

   

A támogatás középpontjában a gyermek áll, de a probléma megoldása kiterjedhet a szülőre, a kisgyermeknevelőre, a gyógypedagógusra és a fejlesztőpedagógusra. Az együttműködés a kisgyermek érdekében történik.

   

A pszichológus a gyermek zavartalan fejlődésének támogatását és a családok nevelési problémáit a következőkkel segíti:

  • Nevelési tanácsadás, konzultáció regulációs vagy egyéb kérdésekben szülők számára.
  • Esetmegbeszélő team vezetése kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok részvételével.
  • Szülők tájékoztatása a korosztályt érintő általános kérdésekben.
  • Fejlődéssel kapcsolatos ismeretek interaktív átadása szülőcsoportos beszélgetés, szülői értekezlet vagy szülőklub során.
  • Saját gyermekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése.
  • Kisgyermek passzív megfigyelése, a megfigyelés alapján az esetleges további támogató lépések kialakítása, tervezése, ennek megosztása egyéni konzultációban a szülővel.

A munkatársi oldal támogatása, rendszeres szupervízió a kisgyermeknevelők, technikai munkatársak számára. Szükség esetén egyéni konzultáció a munkatársak számára személyes/szakmai témában, igény szerint. Mediáció (egyeztetés munkatársak, munkatársi csoportok között).

  

BÖLCSŐDEORVOSOK

  

Dr. Budai Blanka

  

Dr. Száray Eszter

  

Bölcsődeorvosaink heti rendszerességgel látogatják a bölcsődéket.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA