Ismertető

MOTTÓNK

„Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés,

mint hogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.”

(Dr. C. Everett Kopp)

 

      

A BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA

 

Bölcsődénk az Őrmezei lakótelepen található, az M1-M7 és a 70-es út bevezető szakasza közelében. A kelenföldi vonat és buszpályaudvar, az M4-es metró, több villamos és autóbuszmegállók 5-8 perc sétával elérhetők. Négy csoportunkban 104 férőhellyel rendelkezünk. Intézményünk emeletén az Újbudai Napsugár Óvoda üzemel.

  

Energiatakarékossági szempontból fontos változás, hogy 2017 őszétől az egész épületben korszerű nyílászárók kerültek beépítésre és megújult külső homlokzattal várjuk a hozzánk érkező gyermekeket és szüleiket.

       

A kisgyermeknevelőink diplomával vagy felsőfokú szakképzettséggel rendelkeznek, munkájukat bölcsődei dajkák (5fő) és egy-egy fő adminisztrátor, mosónő és kertész segíti.

   

A ránk bízott gyermekeket meleg, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a gyermekek egyéni igényeinek figyelembevételével gondozzuk-neveljük. Kisgyermeknevelőink személyisége szeretetet, megértést, védelmet sugároz a gyermekek felé.

       

Csoportszobáink világosak és esztétikusak. A berendezésük a szakmai alapelvekhez és a gyermekek életkori szükségleteihez igazodik, támogatja a gyermekek önállósodását és kényelmét. Biztosítjuk a feltételét annak, ami életüknek ebben a szakában a legfontosabb: a békés, nyugodt, elmélyült játékot, az együttjátszás lehetőségét gyermekekkel, felnőttel egyaránt. A változatos játszósarkok kialakítása és az adott korcsoportnak megfelelő sokféle játék és mozgásfejlesztő eszköz lehetőséget teremt az önfeledt játéktevékenységre.

   

    

Játszókertünk gondozott (1300 nm), biztonságos és változatos mozgástér szolgálja a levegőn való tartózkodás élményét. Udvarunkon 5 db. homokozó, több telepített fajáték (lovas kocsi, repülő, mozdony, 5db.faházikó) átfolyó rendszerű pancsoló teszi lehetővé a gyermekek számára az aktív kikapcsolódást. A nyári erős napfény ellen 5 db.napvitorla, hatalmas nagy árnyékot adó fák és minden teraszunkhoz felszerelt árnyékoló biztosítja a szűrt napfényfürdőzést a kisgyermekek számára.

   

   

Belső udvarunkban 2016 októberében elkészült egy mezítlábas park, melyen a gyermekek megtapasztalhatják, milyen érzés többek között a nagyobb köveken, kisebb kavicsokon, fakérgen, homokon, gyepen járni. Ezáltal fejlődik a talpi érzékelésük, felpezsdül a vérkeringésük és az egyensúlyozást is gyakorolhatják.

   

2015. évtől bölcsődénk részt vesz a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát Kert Programjában.” 2017. augusztusában elnyertük a „Madárbarát kert” címet.

   

       

2017-2018-as nevelési évben a madarak mellett a bogarak hasznosságára, védelmére szeretnénk felhívni a figyelmet ezért az udvarunkon egy nagyobb Rovar hotelt építettünk és több kisebb Bogár szállót telepítettünk.

   

   

2016-tól bölcsődénk Újbuda Önkormányzatának Környezettudatos Bölcsőde Programjába is bekapcsolódott. Ennek keretén belül intézményünkben zöld szigeteket alakítottunk ki, ahol a gyermekek szelektíven gyűjthetik a szemetet, zöld sarkunkban pedig achát-csigákat és halakat gondoznak a gyermekek a kisgyermeknevelők felügyelete mellett. Számos újrahasznosított, kreatív ötlettel díszítjük, szépítjük az intézmény külső- és belső környezetét.

   

   

2017 áprilisában átadásra került sószobánk, melynek számos jótékony hatása ismert. 

  

Ugyanezen a napon szintén átadásra került belső udvarunkban egy szenzomotoros fűszernövénykert gyíkparadicsommal, melyet a gyermekek és a szülők is látogathatnak és ismerkedhetnek ezekkel a növényekkel és állatokkal.

  

    

SAJÁTOSSÁGAINK

  

Hátrányos helyzetű gyermekek segítése.

  • Kapcsolatban állunk a Menedékház Alapítvány Családok átmeneti Otthonával, állandó kapcsolatot tartunk a családgondozókkal és az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal.
  • 2016. szeptember 1-től RÉSZLEGESEN INTEGRÁLT csoportot indítottunk, ahol Sajátos Nevelésű Igényű gyermekeket fogadunk. 2015 szeptemberében fejlesztőszobát alakítottunk ki.

   

  • Igény esetén segítő szakemberek: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, konduktor kollégák támogatják a kisgyermeknevelők munkáját, és állnak a családok rendelkezésére.
  • Bölcsődénkben az őszi időszaktól tavaszig belső játszóteret alakítunk ki a gyermekek számára, ahol a téli időszakban is gyakorolhatják a nagymozgásos tevékenységeket.

   

   

  • Nálunk télen-nyáron homokozhatnak a gyermekek évszaktól függetlenül, homok-víz asztal áll a gyermekek rendelkezésére, ahol rengeteg tapasztalatot szerezhetnek és fejlődik a finom-motorikai készségük.

   

  

  • Szolgáltatásaink közül meg kell említenünk még az időszakos gyermek felügyeletet is, melyet igénybe vehetnek a szülők.

  

Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, a kölcsönös bizalmon alapuló korrekt partneri viszony kialakulását szülő és kisgyermeknevelő között. Minden évben szervezünk olyan programokat (pl. gyermeknap, családi délutánok, ünnepek, nyílt napok, jeles zöld napok stb.), melyeken a gyermekek a családjukkal közösen vehetnek részt. Rendszeresen tartunk szülőcsoportos beszélgetéseket, itt lehetőség adódik nevelési kérdések megvitatására is. A programok és beszélgetések nagy értéke egymás mélyebb megismerése és elfogadása, a szülői kompetencia, valamint a családok igényeinek tiszteletben tartása.

  

   

CÉLUNK

  

Biztonságérzetet nyújtó, tevékenységre motiváló környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, lehetősége van megtapasztalni az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. A gyermekeket fogadó kisgyermeknevelőink a kisgyermekek gondozása-nevelése iránt elhivatottságot érző, csecsemő- és kisgyermekgondozó-nevelő szakképesítésű szociális szakemberek illetve pedagógusok.

   

Szakmai erősségünk: intézményünk valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkája és gyermekszeretete, mely hozzájárul a szakmai színvonal emeléséhez. Kisgyermeknevelőink rendszeresen részt vesznek akkreditált képzéseken. Bölcsődénk a szakmai munka során együttműködik a kisgyermeknevelő szakképzést folytató oktatási intézményekkel. Aktívan részt veszünk a bölcsődei szakemberképzés gyakorlati oktatásában.

   

Az egészséget alapvető értéknek tekintjük, gondozási-nevelési munkánk során törekszünk az egészséges életmód, a helyes szokások kialakítására.

   

Valljuk, hogy a kisgyermekkor legalapvetőbb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék, ezért napirendünket úgy szervezzük, hogy minél több időt, helyet, alkalmat, lehetőséget biztosítsunk az elmélyült játékra a szabadban és a szobában egyaránt.

   

A gyermekek önálló aktivitását, kreativitását életkoruknak megfelelő játékokkal, ismeretnyújtással, figyelmes támogató, bátorító megerősítéssel, élmények nyújtásával fejlesztjük.

   

A kisgyermeknevelők által kezdeményezett – életkornak megfelelő – alkotó tevékenységek során a gyermekek átélhetik a kezdeményezés, próbálkozás örömét, fejlődik a szem-kéz koordinációjuk, képzeleti működésük, a figyelem összpontosítására való képességük, gondolkodásuk.

   

    

A bölcsődei élet szervezésében elsődleges célnak tartjuk, hogy a szülők és a bölcsőde közötti kapcsolattartás, a kölcsönös tájékoztatás a gyermekek jóllétét, fejlődését támogassa.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA