Térítési díj

Tájékoztató a bölcsődében fizetendő térítési díjakról

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelete és a 14/2018. (V. 23.) önkormányzati módosító rendelet alapján:

   

   

2018. szeptember 1-től hatályos térítési díjak

Jövedelem

(1 főre eső nettó)

Bölcsődei gondozás Időszakos gyermekfelügyelet Játszócsoport
ellátási naponként óránként ellátási naponként
57 000 Ft-ig

    

0 Ft

                                             

                                           

                                       

                                         

                                          

                         

  

300 Ft

                          

                          

                        

                        

                           

                              

1500 Ft

85 000 Ft-ig

   

120 Ft

130 000 Ft-ig

   

360 Ft

145 000 Ft-ig

   

600 Ft

145 000 Ft fölött

    

1200 Ft

Jövedelem

(1 főre eső nettó)

Bölcsődei étkeztetés
ellátási naponként          
28 500 Ft-ig    

            

                             

                           

                          

                                      

0 Ft

57 000 Ft-ig    
119 300 Ft-ig      
130 000 Ft-ig       
130 000 Ft fölött  

                                         

380 Ft

   

A Magyarországon tartózkodó – az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – külföldi állampolgár részére nyújtott bölcsődei ellátás havonkénti térítési díja 74 700 Ft.

  

Amennyiben nem kíván jövedelemigazolást benyújtani:

  

A 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 146 § (10) alapján:

   

,,A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.”

   

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata intézményei által nyújtott egyes szociális szolgáltatásoknak és gyermekjóléti alapellátásoknak a fenntartó által megállapított intézményi térítési díja az Újbudai Bölcsődei Intézményekre vonatkozóan 2018. április 1-jétől: 2055 Ft/nap gondozási díj, 380 Ft/nap étkezési díj (Intézményi térítési díjak ).

  

 

A térítési díj fizetésre vonatkozó információk:

   

A megállapított személyi térítési díjat az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan, havonta előre kell megfizetni. Az olyan napokra eső befizetett térítési díjat, amikor a gyermek valamely ok miatt nem veszi igénybe az ellátást és a szülő a távolmaradását bejelentette, a következő havi térítési díj befizetésénél – legfeljebb a havi térítési díj ötven százaléka mértékéig – be lehet számítani.

  

Az étkezés díját az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan, havonta előre kell megfizetni. Az étkeztetés lemondása a bölcsődében, a gyermek hiányzását megelőző nap 8:30 óráig személyesen, telefonon vagy e-mailben történhet. A le nem mondott, megrendelt ételt a szülőnek/törvényes képviselőnek meg kell fizetni, jóváírásra már nincs lehetőség.

  

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA