Ismertető

    

MOTTÓNK:

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghatalmasabb munka,

ami földünkön osztályrészünkül jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja elő.” (Brunszvik Teréz)

  

A BÖLCSŐDE BEMUTATÁSA

  

Az Újbudai Napsugár Bölcsőde a Gazdagréti lakótelep magasabban fekvő részén található. 1986-ban bölcsődei ellátás céljából épült, csendes, lakótelepi környezetben, óvoda és általános iskola szomszédságában.

Bölcsődénk 104 férőhellyel négy nevelési egységben nyolc csoportszobában működik. Reggel 6 órától fogadjuk a gyermekeket, és az ellátást 18 óráig lehet igénybe venni.

  

  

    Kisvakond csoport                 Katica csoport              Micimackó csoport             Fáni csoport

    

16 szakképzett kisgyermeknevelő biztosítja a szeretetteljes légkört, segítik a gyermekek egészséges testi-szellemi és lelki fejlődését. Minden gyermeknek „saját kisgyermeknevelője” van, aki az anyától megtanulja a gyermek szokásait, igényeit. A bölcsődei időszak alatt ugyanabban a szobában maradnak, ugyanaz a kisgyermeknevelő neveli-gondozza a gyermekeket. A tárgyi és személyi állandóság biztonságot nyújt a gyermekeknek. Világos, tágas 12-14 fő befogadására alkalmas csoportszobáinkban, a gyermekeknek életkoruknak megfelelő színes játékkészlettel biztosítjuk a nyugodt, szabad játéktevékenység lehetőségét. A csoportszobák a kisgyermeknevelők odafigyelésével, esztétikusan vannak berendezve, díszítve.

 

A gyermekek egész napját átfogja a folyamatos napirend. A kisgyermeknevelők a gyermek napirendjébe beépített nevelési program alapján dolgoznak. Szakmai munkájukban segítő társak a bölcsődei dajkák.

   

A Pannon Menza Kft. és a Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt. által kiszállított ételekkel biztosítjuk a gyermekek számára a négyszeri étkezést, valamint a megfelelő diétát.

   

A gyermekszobák a legkedvezőbb – délkeleti – tájolás szerint helyezkednek el. Mind a négy csoportban a szobáknak közvetlen kapcsolatuk van a fürdőszobával, a terasszal és a játszóudvarral.

  

Az udvar a gyermekek szabadban végzett tevékenységének kiszolgálója, élettere, amely 2017-ben teljes felújításra került. Különböző felületek – gumi, fű és motorozásra alkalmas szilárd burkolat – biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Gyermekeink nagy kertben, jó levegőn, korszerű játékeszközök között mozoghatnak. Rögzített és mobil eszközök segítik a gyermekek mozgásfejlődését, sokféle mozgás gyakorlására adnak módot.

 

A gyermekek egészségének megőrzését a 2017-ben elkészült sóbarlang rendszeres használatával biztosítjuk. Bölcsődénkbe járó gyermekeink ősztől-tavaszig térítésmentesen, rendszeresen járhatnak a „Sóbarlangba”, melynek speciális levegője megelőző, gyógyító hatást fejt ki. A felsőlégúti megbetegedésben szenvedő gyerekeknek különösen ajánlott.

  

Intézményünk alaptevékenysége a családban élő, 20 hetes - 3 év közötti, átlagos fejlődésű gyermekek napközbeni nevelése, gondozása. Az alaptevékenység részeként 1 csoportban biztosítjuk a különleges gondozási-nevelési igényű gyermekek ellátását is.

   

Az alapfeladaton túl, lehetőség van az időszakos gyermek-felügyeleti szolgáltatás igénybevételére, melyért a szülők óradíjat fizetnek. Az időszakos gyermekfelügyelet az anya időszakos távolléte, vagy elfoglaltsága miatt, nyújt szakszerű ellátást a gyermek számára. A gyermekfelügyeleti csoport naponta 8–15 óra között vehető igénybe, ahol egyidejűleg 7 gyermek ellátását tudjuk biztosítani.

  

Süni csoport

  

Legfőbb nevelési eszközünk a gyermekek szeretete, szakmai munkánk sikerének eredménye gyermekeink mosolya, és a szülők pozitív visszajelzései. A gyermekek fejlődését a családokkal együtt, egymás nevelési módszereit megismerve és támogatva segítjük.

  

A bölcsődei nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, igényeihez, fejlettségéhez igazodó nevelés és gondozás. A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése. Fontos a kisgyermek számára, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.

  

Bölcsődénk barátságos légkörével erősítjük a gyermekek természetes igényét az éneklésre, énekes játékra a nap bármely szakaszában. A kisgyermeknevelők szívesen mesélnek a gyerekeknek, versekkel és mondókákkal színesítik a játékidőt.

  

2009-ben, autodidakta módon elkezdtük a környezi nevelést bölcsődénkben, 2016-tól már szakmai programunkban is szerepel. Próbáljuk kisgyermekek figyelmét felkelteni a természet, az őket körülvevő környezet iránt. Közösen megfigyeljük a madarakat, hallgatjuk éneküket, készítettünk madáretetőket, így télen is gondoskodunk róluk. Igyekszünk játékosan a nevelés eszközével, megismertetni velük a szeletív hulladékgyűjtés fontosságát is. A környezetünk javítása érdekében igyekszünk minél több segítőtársat, szövetségest találni. Szabadidős tevékenységeinkbe bevonjuk a szülőket. Meghallgatjuk véleményeiket, javaslataikat, elképzeléseiket, melyeket felhasználunk a kitűzött feladatink megvalósításában.

  

2016 áprilisában megjelent az új bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja, amely meghatározza a bölcsődei nevelés főbb helyzeteit: mint pl. a tanulás, gondozás, játék, mozgás és egyéb tevékenységek. Az egyéb tevékenységekbe jól beilleszthető az Újbuda bölcsődéiben megjelenő tudatos környezeti nevelés. Ennek eleget téve egy „Mezítlábas kert” létrehozását tűztük ki célul, amely hamarosan meg is valósult. A mezítlábas kert lényege: hogy mezítláb lehet végig sétálni egy erre kialakított tematikus útvonalon, ahol többféle járófelületen dolgoztathatjuk meg talpizmainkat. A többféle járófelületen a gyermekek tapasztalatot szerezhetnek a talpi érzékelésből.

   

Minden évben megtartjuk az új gyermekeknek a „Bölcsőde kóstolgatót”. Sok érdeklődő család látogat el bölcsődénkbe az ismerkedésre. A beszoktatás megkezdése előtt összevont tájékoztató szülői értekezletet tartunk. Az itt megjelent szülők tájékoztatás kapnak a bölcsődei élet rendjéről: a nyitva tartásról, étkezési-, gondozási díjtérítésről, a beszoktatásról, a családlátogatásról és a napirendről.

   

Évente több alkalommal megrendezésre kerülnek hagyományos programjaink, melyekbe a családok szívesen bekapcsolódnak. Februárban farsangi mulatságot tartunk, amelyre az édesanyák, a nagymamák kedvük szerint készítenek jelmezt gyermekeiknek. Kiemelten ünnepeljük a Bölcsődék napját, az Anyák napját, a Húsvétot, a Gyermek napot valamint a Mikulás ünnepet. Ezen kívül további programokat, környezetvédelemmel kapcsolatos összejöveteleket is szervezünk, mint például a Föld világnapja, a Gyermekek világnapja, Márton nap, a Magyar népmese napja, a Víz világnapja.

   

Kisgyermeknevelőink munkájukat hivatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek, elvek alapján dolgoznak. Fontosnak tartják a pozitív megerősítést, a gyermek fejlettségéhez, igényeihez igazodó ellátást, a modellnyújtást. Rendszeres a dolgozók továbbképzése, nyitottak az új ismeretek befogadására, alkalmazására.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA