Bemutatkozás

   

   

Tisztelt Szülők!

   

  

Tudjuk, hogy a család pótolhatatlan és mekkora izgalommal, aggodalommal jár minden szülő számára „külső segítség” igénybevétele a kisgyermek nevelésében. Ezért munkánk elsődleges meghatározója a család tisztelete, a gyermekszeretet, az igényes kisgyermekellátás, családias légkör, és nem utolsósorban a külső és belső környezetünk összehangolása.

   

Tevékenységünk hivatás, amit csak megfelelő szakmai hozzáértéssel lehet végezni. Központban a gyermeki személyiség tisztelete az egyéni, differenciált bánásmód áll.

   

A bölcsődeválasztás igen fontos kérdés a család életében, mindenki azt szeretné, hogy kisgyermeke zökkenőmentesen élje át az anyától való első hosszabb elválást, vagyis a bölcsődei beszoktatást, a bölcsődei éveket. Fontos, hogy amikor a család meghozta a szükséges döntést, hogy bölcsődébe adja gyermekét, kellő tájékoztatást kapjon az ellátásba kerülés feltételeiről, a nyílt napról, a családlátogatásról, a beszoktatásról, a bölcsőde szakmai programjáról. Mindez együttesen biztonságot ad egy ismeretlen út megismerésében és kellő biztonságot a bölcsőde megkezdéséhez.

  

A kerületben működő bölcsődék engedélyezett férőhelyszáma 880, ebből igény szerint sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is biztosítunk lehetőséget. Részleges integrációban 24, teljes integrációban 4-8 férőhelyet.

    

Telephely megnevezése Férőhely Telephely címe
1 Újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsőde (SNI ellátás) 132 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
2 Újbudai Napsugár Bölcsőde (SNI ellátás) 104 1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 9.
3 Újbudai Kuckó Bölcsőde 76 1117 Budapest, Bogdánfy u. 4/a.
4 Újbudai Pöttöm Bölcsőde + Pöttöm Mini Bölcsőde 40+8 mini 1118 Budapest, Ménesi út 41.
5 Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde 76 1115 Budapest, Fraknó u. 13-15.
6 Újbudai Katica Bölcsőde 104 1118 Budapest, Törökugrató u. 11.
7 Újbudai Dúdoló Bölcsőde (SNI ellátás) 104 1112 Budapest, Menyecske u. 2.
8 Újbudai Bóbita Bölcsőde (SNI ellátás) 160 1116 Budapest, Fonyód u. 3-5.
9 Újbudai Mesevár Bölcsőde 76 1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.

    

A bölcsődékben jól képzett kisgyermeknevelők nevelik-gondozzák a hozzánk bekerülő, 20 hetes kortól 3 éves korig járó kisgyermekeket. A bölcsőde gyermekorvosai, pszichológusa és fejlesztéssel foglalkozó szakemberei szakmai munkájuk legjavát adva segítik a családokat és a kisgyermeknevelőket a gyermeknevelésben.

  

Célunk, hogy minden hozzánk járó kisgyermek korának és fejlettségi szintjének megfelelő, egyéni igényeket kielégítő, szakszerű nevelésben részesüljön, ezzel hozzájáruljunk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, kreatív felnőtté váljon.

  

A legtöbb pedagógiai és pszichológiai kutatás alátámasztja, hogy az első 3 év meghatározó a kisgyermek életében. A hatékony nevelés kihat az ember későbbi életére, fejlődésére, csökkentheti az iskolázásban korán jelentkező teljesítmény szakadékot. A magas színvonal elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon eredményesek lehessünk, ezt a színvonalat a következőkkel biztosítjuk:

  • az életkornak megfelelő, családias, biztonságos, korszerű tárgyi környezet,
  • a jól képzett, elfogadó, gyermek-centrikus, odafigyelő és hozzáértő szakemberek,
  • a gyermekek emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása,
  • a szülői jogok és igények mindenkori figyelembe vétele,
  • a társintézményekkel való szoros kapcsolat,
  • a gyermekek fejlődésének nyomon követése.

  

A Budapest XI. kerületében működő tagintézmények színes, színvonalas alapellátást, és sokrétű szolgáltatás nyújtanak. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, szülő és gyermek együtt-játszásának lehetőségével (játszócsoport), só-szoba használatával segíti a családokat. Az önkormányzat nagyfokú szociális érzékenységének köszönhetően a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj olyan csekély, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkező családok is igénybe tudják venni.

  

Újbuda elkötelezett a környezetvédelemben, a környezettudatos nevelésben, óvodái, iskolái is ebben a szellemben nevelik a gyermekeket. Magyarországon úttörőként 2016 első felében a bölcsődés korosztály és családjaik részére is megfoghatóvá tettük a környezettudatos nevelést. Célunk a kisgyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése, a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása a helyi sajátosságok felhasználásával, az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása, a környezettudatos életvitel kialakítása, mint például a szelektív hulladékgyűjtés, energiával, vízzel, árammal való takarékosság.

  

Jelenlegi világunk nem engedi, hogy minden édesanya a kisgyermek 2–3 éves koráig otthon maradjon.

  

A bölcsőde jó választás, a szülő, a család választása.

  

A jó bölcsődére szükség van, felgyorsult, rohanó világunkban egy új dimenziót nyitunk a szülőknek, nagyszülőknek, ahol megértik gondjaikat, tanácsot, segítséget kapnak, a családi programok összehozzák a közösségeket. Minden bölcsődénk hasonlóan magas szakmai színvonalon látja el a gyermekeket, de mégis más- és más. Bízom benne, hogy ez a kiadvány megkönnyíti a választást, az eligazodást a bölcsődébe kerülés útvesztőjében, a boldog bölcsődés évek eléréséhez.

  

Ehhez kívánok Önöknek az Újbudai Bölcsődei Intézmények nevében sok sikert és jó egészséget.

   

Unger Katalin

Újbudai Bölcsődei Intézmények

intézményvezető

     


Bölcsődei Lépegető 2019–2020. TÁJÉKOZTATÓ LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE ÚJBUDA BÖLCSŐDÉIRŐL

 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA