Bölcsődei jelentkezés

Fontos információk a bölcsődébe kerüléshez és Újbuda Önkormányzatának fenntartásában működő bölcsődék címjegyzéke

   

   

    

Tisztelt Szülők, Érdeklődők!

  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel az Újbudai Bölcsődei Intézmények elektronikus úton fogadja a bölcsődei pótjelentkezéseket.

  

Ehhez két dokumentumot kérünk kitöltve szkennelt (okostelefonnal rendelkezőknek javasoljuk az ingyenesen letölthető szkenner programok használatát, pl. CamScanner, Clear Scan stb.), vagy amennyiben erre nincs lehetőségük fotózott formában az ubijelentkezes@gmail.com címre eljuttatni 2020. október 12-16-a között:

  

1. Bölcsődei felvételi kérelem:

  

Jelentkezési lap

  
Adatkezelési tájékoztató

  

2. Jövedelemnyilatkozat – a kitöltési útmutató alapján:

 

Jövedelemnyilatkozat

  

Kitöltési útmutató

  

Jövedelmi adatok:

  

  • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kapott nettó összeg,
  • nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott nettó összeg egyhavi átlagát együttesen kell figyelembe venni.

 

Nem szükséges a jövedelemnyilatkozatot kitölteni abban az esetben, ha:

  

  • a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • három- vagy többgyermekes család gyermeke,
  • az ellátást igénylő gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos,
  • a gyermek nevelésbe vett,
  • a gyermek védelembe vett.

 

Amennyiben a jövedelemnyilatkozat első oldalán azt jelölik meg, hogy vállalják a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, ezért a jövedelemnyilatkozat további részeit nem töltik ki (tehát nem kérik jövedelmük alapján a személyi térítési díj megállapítását, jövedelemigazolást a későbbiekben nem kívánnak benyújtani):

  

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata intézményei által nyújtott egyes szociális szolgáltatásoknak és gyermekjóléti alapellátásoknak a fenntartó által megállapított intézményi térítési díja az Újbudai Bölcsődei Intézményekre vonatkozóan 2020. április 1-jétől: 2975 Ft/nap gondozási díj, 380 Ft/nap étkezési díj.

  

Az aktuális térítési díjakról itt tájékozódhatnak: Térítési díjak

  

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY KIZÁRÓLAG A KÉT DOKUMENTUMOT KÜLDJÉK, EGYEBET (PL. LAKCÍMKÁRTYÁT, BANKSZÁMLAKIVONATOT, MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁST, JÖVEDELEMIGAZOLÁST STB.) NE CSATOLJANAK, ÉS A JELENLEG ÉRVÉNYES JELENTKEZÉSI LAPOT HASZNÁLJÁK!

   

A többi szükséges dokumentumot akkor kérjük, amikor a szülő gyermekével már személyesen is megjelenhet az első helyen megjelölt bölcsődében.

 

Kérdés esetén az ubijelentkezes@gmail.com e-mail címen érdeklődhetnek telefonszámuk megadásával. Kolléganőnk 24 órán belül felveszi Önökkel a kapcsolatot.

  

        

ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT

  

A Gyvt. 41-42. §-a és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

  

ELLÁTANDÓ TERÜLET

  

Az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi (Gyvt. 94. § (6) bek.) Budapest és Pest megye közigazgatási területére terjed ki. Újbuda a főváros legnépesebb kerülete, lakosságának száma megközelíti a 135 000 főt. A kerület különböző részei változatos képet mutatnak mind földrajzi, mind pedig gazdasági adottságaik alapján. Az itt élők szociális helyzete is igen különböző, bár a főváros tekintetében itt a legalacsonyabb a munkanélküliség. A három éven aluli gyermekek száma 6041 fő, melyből átlagosan 20% igényel intézményes ellátást.

  

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

  

Minden év április 01-május 31. között. Pótjelentkezés októberben.

  

A szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek húszhetes korától a harmadik életévének a betöltéséig kérheti a gyermeke felvételét a bölcsődébe. A kerület négy tagintézménye vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, nevelését-gondozását, részleges és teljes integrált ellátás keretében a gyermek 6 éves koráig.

  

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, de a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülőn kívül kezdeményezheti a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális-, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is. Az ellátás iránti kérelmek benyújtásának rendjéről és a jelentkezéshez szükséges letölthető dokumentumokról honlapunkon kaphatnak megfelelő tájékoztatást.

   

FONTOS INFORMÁCIÓK A BÖLCSŐDÉBE KERÜLÉSHEZ

  

NYÍLT NAPOK

  

Minden év március-áprilisában lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy a beiratkozást megelőzően megismerkedjenek gyermekük leendő bölcsődéjével. Ezért a bölcsődék nyílt napokat tartanak annak érdekében, hogy megkönnyítsük a bölcsődeválasztást és lehetőséget teremtsünk arra, hogy megismerkedjenek az adott tagintézmény szakmai programjával, a sajátosságaival, találkozhassanak a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel.

  

A nyílt napok időpontjáról tájékozódhatnak honlapunkon, valamint telefonon, vagy személyesen a választott bölcsődében. 

    

CSALÁDLÁTOGATÁS

  

Célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek és a szülő otthoni környezetben való megismerése. Az első látogatás mindig a gyermek bölcsődei adaptációjának részeként, a beszoktatás megkezdése előtt történik. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatást lehetőségként ajánljuk fel, melynek során a szakember ismerve a családlátogatás jelentőségét, hitelesen képviseli a szülők felé, hogy a látogatás miért előnyös a gyermek szempontjából.

  

A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő a saját biztonságot jelentő környezetében bővebben informálódjon a bölcsődei életről és jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családlátogatás megszervezése során az időpont kiválasztásánál, valamint a családlátogatás alatt a szülők kívánságait mindig figyelembe vesszük (a látogatástól való elzárkózást is).

  

BESZOKTATÁS (ADAPTÁCIÓ)

  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének alkalmazása a bölcsődei nevelő-gondozó munka egyik fontos feladatát, a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A szülő vagy közeli családtag jelenléte biztonságot ad a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló bizalom és érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének és élethelyzetének elfogadásában. Jelentősen megkönnyíti beilleszkedését a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során fellépő stressz-reakciók (alvási és étkezési nehézségek, nyugtalanság, sírás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság területén jelentkező esetleges negatív változások) súlyosságát, időbeli elhúzódását.

  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás időtartama tervezetten két hét, melynek során a gyermek az első hét napjait a szülővel együtt tölti a bölcsődei csoportban. Ilyen módon a gyermek lehetőséget kap arra, hogy nyugodtan ismerkedjen környezetével, az őt körülvevő gyermekekkel és felnőttekkel, miközben biztonságban érezheti magát. Eközben a kisgyermeknevelő megfigyelheti őt, információkat gyűjtve arról, hogy hogyan eszik, játszik, milyen módon reagál a hozzá intézett kérdésekre, a különböző, az azonos korúak együttéléséből adódó helyzetekre. A gondozási műveletek megfigyelése során (étkezés, pelenkázás, öltözködés, mosakodás…) felmérheti a gyermek egyéni igényeit, anya és gyermeke kapcsolatát. A második héten a kisgyermeknevelő fokozatosan átveszi az anyától a gyermek ellátását, miközben az anya időben egyre növekvő távollétében igyekszik érzelmi biztonságot és támaszt nyújtani a gyermeknek. A napi eseményeket, a beszoktatás tapasztalatait minden esetben távozáskor a kisgyermeknevelő és a szülő együtt értékeli, kiemelve a pozitívumokat és megtervezve a következő nap programját.

  

Speciális ellátást igénylő kisgyermek esetében igen nagy jelentőségű a kezdeti beszoktatási időszak. Mind a kisgyermeknek, mind a kisgyermeknevelőnek nagy szüksége van erre az időszakra. A sajátos nevelésű igényű gyermekeknél nem elsősorban a gyermek helyhez való szoktatásáról van szó, hanem a gyermekkel kapcsolatos mindennapi teendőkről, a szokások, az esetleges speciális teendők megtanulásáról a szülőtől.

  

„SAJÁT KISGYERMEKNEVELŐ” RENDSZER

  

A személyi állandóság elvének biztosítéka a bölcsődei csoportban. A „saját kisgyermeknevelő” – rendszerben több figyelem jut az egyes gyermekre, számon lehet tartani az egyéni igényeket, szokásokat, problémákat. Ilyen módon könnyebben megvalósítható intézményes keretek között a személyre szabott, egyéni nevelés-gondozás. A „saját” kisgyermeknevelő a gondozás-nevelés mellett figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, vezeti a róla szóló személyi dokumentációt, számon tartja a fejlődés újabb állomásait. Ő szoktatja be a gyermeket a bölcsődei csoportba (5-7 gyermek), ő az, akivel a legszorosabb az érzelmi kapcsolat, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt a „saját” kisgyermeknevelő segíti át a gyermeket a bölcsődei élet nehézségein.

  

*************

ELÉRHETŐSÉGEK

  

Székhely:

  

ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

Intézményvezető: Unger Katalin

Telefonszám: +36 30 999 2813

E-mail: unger.katalin@ubi.ujbuda.hu

  

Helyettes: Takács Anna Mária

Telefonszám: +36 30 999 2688

E-mail: takacs.anna@ubi.ujbuda.hu

  

Bölcsődéink:

  

ÚJBUDAI SZEMÜNK FÉNYE KÖZPONTI BÖLCSŐDE

1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

Telefon: +36 1 204-6682

E-mail: info@szemunkfenyebolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Szuhár Mariann

Helyettes: Keresztély Anna

  

ÚJBUDAI BÓBITA BÖLCSŐDE

1116 Budapest, Fonyód utca 3–5.

Telefon: +361 208-1909, +361 208-2213

E-mail: info@bobitabolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Schmidka Istvánné

Helyettes: Vermesyné Papp Katalin

  

ÚJBUDAI DÚDOLÓ BÖLCSŐDE

1112 Budapest, Menyecske u. 2.

Telefon: +36 1 310-0133

E-mail: info@dudolobolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Dékány Krisztina

Helyettes: Hoffmanné Muzsay Krisztina

  

ÚJBUDAI KATICA BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Törökugrató u. 11.

Telefon: +361 246-5346

E-mail: info@katicabolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Szűcs Anikó

Helyettes: Tóth Csilla

  

ÚJBUDAI KUCKÓ BÖLCSŐDE

1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 4/a.

Telefon: +361 466-5008

E-mail: info@kuckobolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Bajnokné Halassy Olivia

Helyettes: Motolainé Kelemen Kata

  

ÚJBUDAI MESEVÁR BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Zólyomi út 20–22.

Telefon: +361 319-3449

E-mail: info@mesevarbolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Farkas Zoltánné

Helyettes: Juhász Eszter

  

ÚJBUDAI MOGYORÓSKERT BÖLCSŐDE

1115 Budapest, Fraknó u. 13–15.

Telefon: +361 204-2599

E-mail: info@mogyoroskertbolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Szalai Judit

Helyettes: Binges Béla Attiláné

   

ÚJBUDAI NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Csíkihegyek u. 9.

Telefon: +361 246-6258, +361 248-1794

E-mail: info@napsugarbolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Horváth Péterné

Helyettes: Szabó Lajosné

  

ÚJBUDAI PÖTTÖM BÖLCSŐDE

1118 Budapest, Ménesi út 41.

Telefon: +361 466-4859

E-mail: info@pottombolcsi.ujbuda.hu

Vezető: Gayerhosz Jánosné

Helyettes: Csorba Gyuláné

  

BOLDOG BÖLCSŐDEI ÉVEKET KÍVÁNUNK GYERMEKÜKNEK!

  

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA