Bölcsődei jelentkezés

Fontos információk a bölcsődébe kerüléshez és Újbuda Önkormányzatának fenntartásában működő bölcsődék címjegyzéke

   

  

  

Bölcsődei jelentkezés a 2024/25-ös nevelési évre

    

 "Készüljünk együtt a bölcsődére!" programsorozat

  

   

ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT

  

A Gyvt. 41-42. §-a és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. §-a alapján az intézménybe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik életévének, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik, fogyatékos gyermek ötödik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

  

ELLÁTANDÓ TERÜLET

  

Az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi (Gyvt. 94. § (6) bek.) Budapest és Pest vármegye közigazgatási területére terjed ki. Újbuda a főváros legnépesebb kerülete, lakosságának száma megközelíti a 135 000 főt. A kerület különböző részei változatos képet mutatnak mind földrajzi, mind pedig gazdasági adottságaik alapján. Az itt élők szociális helyzete is igen különböző, bár a főváros tekintetében itt a legalacsonyabb a munkanélküliség. A három éven aluli gyermekek száma 6041 fő, melyből átlagosan 20% igényel intézményes ellátást.

  

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

  

A szülő vagy a törvényes képviselő a gyermek húszhetes korától a harmadik életévének a betöltéséig kérheti a gyermeke felvételét a bölcsődébe. A kerület négy tagintézménye vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, nevelését-gondozását, részleges és teljes integrált ellátás keretében a gyermek 6 éves koráig.

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, de a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülőn kívül kezdeményezheti a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, a háziorvos, a szociális-, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is. Az ellátás iránti kérelmek benyújtásának rendjéről és a jelentkezéshez szükséges letölthető dokumentumokról honlapunkon kaphatnak megfelelő tájékoztatást.

  

  FONTOS INFORMÁCIÓK A BÖLCSŐDÉBE KERÜLÉSHEZ

    

  NYÍLT NAPOK

    

  Minden év március-áprilisában lehetőséget biztosítunk a családoknak, hogy a beiratkozást megelőzően megismerkedjenek gyermekük leendő bölcsődéjével. Ezért a bölcsődék nyílt napokat tartanak annak érdekében, hogy megkönnyítsük a bölcsődeválasztást és lehetőséget teremtsünk arra, hogy megismerkedjenek az adott tagintézmény szakmai programjával, a sajátosságaival, találkozhassanak a bölcsődevezetővel és a kisgyermeknevelőkkel.

       

  CSALÁDLÁTOGATÁS

    

  Célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek és a szülő otthoni környezetben való megismerése. Az első látogatás mindig a gyermek bölcsődei adaptációjának részeként, a beszoktatás megkezdése előtt történik. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatást lehetőségként ajánljuk fel, melynek során a szakember ismerve a családlátogatás jelentőségét, hitelesen képviseli a szülők felé, hogy a látogatás miért előnyös a gyermek szempontjából.

    

  A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő a saját biztonságot jelentő környezetében bővebben informálódjon a bölcsődei életről és jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családlátogatás megszervezése során az időpont kiválasztásánál, valamint a családlátogatás alatt a szülők kívánságait mindig figyelembe vesszük (a látogatástól való elzárkózást is).

    

  BESZOKTATÁS (ADAPTÁCIÓ)

    

  A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének alkalmazása a bölcsődei nevelő-gondozó munka egyik fontos feladatát, a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. A szülő vagy közeli családtag jelenléte biztonságot ad a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló bizalom és érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének és élethelyzetének elfogadásában. Jelentősen megkönnyíti beilleszkedését a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során fellépő stressz-reakciók (alvási és étkezési nehézségek, nyugtalanság, sírás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság területén jelentkező esetleges negatív változások) súlyosságát, időbeli elhúzódását.

    

  A szülővel történő fokozatos beszoktatás időtartama tervezetten két hét, melynek során a gyermek az első hét napjait a szülővel együtt tölti a bölcsődei csoportban. Ilyen módon a gyermek lehetőséget kap arra, hogy nyugodtan ismerkedjen környezetével, az őt körülvevő gyermekekkel és felnőttekkel, miközben biztonságban érezheti magát. Eközben a kisgyermeknevelő megfigyelheti őt, információkat gyűjtve arról, hogy hogyan eszik, játszik, milyen módon reagál a hozzá intézett kérdésekre, a különböző, az azonos korúak együttéléséből adódó helyzetekre. A gondozási műveletek megfigyelése során (étkezés, pelenkázás, öltözködés, mosakodás…) felmérheti a gyermek egyéni igényeit, anya és gyermeke kapcsolatát. A második héten a kisgyermeknevelő fokozatosan átveszi az anyától a gyermek ellátását, miközben az anya időben egyre növekvő távollétében igyekszik érzelmi biztonságot és támaszt nyújtani a gyermeknek. A napi eseményeket, a beszoktatás tapasztalatait minden esetben távozáskor a kisgyermeknevelő és a szülő együtt értékeli, kiemelve a pozitívumokat és megtervezve a következő nap programját.

    

  Speciális ellátást igénylő kisgyermek esetében igen nagy jelentőségű a kezdeti beszoktatási időszak. Mind a kisgyermeknek, mind a kisgyermeknevelőnek nagy szüksége van erre az időszakra. A sajátos nevelésű igényű gyermekeknél nem elsősorban a gyermek helyhez való szoktatásáról van szó, hanem a gyermekkel kapcsolatos mindennapi teendőkről, a szokások, az esetleges speciális teendők megtanulásáról a szülőtől.

    

  „SAJÁT KISGYERMEKNEVELŐ” RENDSZER

    

  A személyi állandóság elvének biztosítéka a bölcsődei csoportban. A „saját kisgyermeknevelő” – rendszerben több figyelem jut az egyes gyermekre, számon lehet tartani az egyéni igényeket, szokásokat, problémákat. Ilyen módon könnyebben megvalósítható intézményes keretek között a személyre szabott, egyéni nevelés-gondozás. A „saját” kisgyermeknevelő a gondozás-nevelés mellett figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését, vezeti a róla szóló személyi dokumentációt, számon tartja a fejlődés újabb állomásait. Ő szoktatja be a gyermeket a bölcsődei csoportba (5-7 gyermek), ő az, akivel a legszorosabb az érzelmi kapcsolat, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt a „saját” kisgyermeknevelő segíti át a gyermeket a bölcsődei élet nehézségein.

    

  *************

  ELÉRHETŐSÉGEK

    

  Székhely:

    

  ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

  1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

  Intézményvezető: Unger Katalin

  Telefonszám: +36 30 999 2813

  E-mail: unger.katalin@ubi.ujbuda.hu

      

  Bölcsődéink:

    

  ÚJBUDAI SZEMÜNK FÉNYE KÖZPONTI BÖLCSŐDE

  1119 Budapest, Tétényi út 46–48.

  Telefon: +36 1 204-6682

  E-mail: info@szemunkfenyebolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Szuhár Mariann

  Helyettes: Keresztély Anna

    

  ÚJBUDAI BÓBITA BÖLCSŐDE

  1116 Budapest, Fonyód utca 3–5.

  Telefon: +361 208-1909, +361 208-2213

  E-mail: info@bobitabolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Schmidka Istvánné

  Helyettes: Heindlné Sárközi Zsuzsanna, Horváth Edina

    

  ÚJBUDAI DÚDOLÓ BÖLCSŐDE

  1112 Budapest, Menyecske u. 2.

  Telefon: +36 1 310-0133

  E-mail: info@dudolobolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Dékány Krisztina

  Helyettes: Hoffmanné Muzsay Krisztina

    

  ÚJBUDAI KATICA BÖLCSŐDE

  1118 Budapest, Törökugrató u. 11.

  Telefon: +361 246-5346

  E-mail: info@katicabolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Szűcs Anikó

  Helyettes: Tóth Csilla

    

  ÚJBUDAI KUCKÓ BÖLCSŐDE

  1117 Budapest, Bogdánfy Ö. u. 4/a.

  Telefon: +361 466-5008

  E-mail: info@kuckobolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Bajnokné Halassy Olivia Csilla

  Helyettes: Motolainé Kelemen Kata

    

  ÚJBUDAI MESEVÁR BÖLCSŐDE

  1118 Budapest, Zólyomi út 20–22.

  Telefon: +361 319-3449

  E-mail: info@mesevarbolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Farkas Zoltánné

  Helyettes: Juhász Eszter

    

  ÚJBUDAI MOGYORÓSKERT BÖLCSŐDE

  1115 Budapest, Fraknó u. 13–15.

  Telefon: +361 204-2599

  E-mail: info@mogyoroskertbolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Szalai Judit

  Helyettes: Binges Béla Attiláné

     

  ÚJBUDAI NAPSUGÁR BÖLCSŐDE

  1118 Budapest, Csíkihegyek u. 9.

  Telefon: +361 246-6258, +361 248-1794

  E-mail: info@napsugarbolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Klim Erika

  Helyettes: Szabó Lajosné

    

  ÚJBUDAI PÖTTÖM BÖLCSŐDE

  1118 Budapest, Ménesi út 41.

  Telefon: +361 466-4859

  E-mail: info@pottombolcsi.ujbuda.hu

  Vezető: Balogh Krisztina

  Helyettes: Domokos-Hudák Rita

    

  BOLDOG BÖLCSŐDEI ÉVEKET KÍVÁNUNK GYERMEKÜKNEK!

    

  © 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA